UTSTÄLLNINGAR

ARKEOLOGISKT MUSEUM

Under järnåldern var Skedemosse en grund insjö och en av Skandinaviens största offerplatser under cirka tusen år. Vid religiösa ceremonier offrades djur, skatter, vapen och även människor. På museets övervåning finns en arkeologisk utställning som beskriver utgrävningen av offerplatsen och de stora mängder fynd som gjorts på Skedemosse. Här visas också kopior av guldskatter som hittats på Skedemosse. 

........................................................................................................................................................

VIKINGAR

I trakterna runt Skedemosse och Köpigsvik hade vikingar betydande handelsplatser och byar. Utställningen beskriver vikingar ur ett idéhistoriskt perspektiv utifrån bilden av den krigiska vikingen som skapades under 1800-talets nationalromantiska era.

............................................................................................................................................................

HILDEBRANDGÅRDARNA

Den modernaste delen av utställning handlar om Skedemosse Gård. Under 1820-talet uppfördes gården av Albin Hildebrand. Jordbruksmarken bestod då till största delen av sank mossjord. Att dika ut marken och få den i odlingsbart skick blev Albins livsverk och han ägnade hela sitt vuxna liv åt att arbeta med gården.

BESÖK OSS

Öppettider 2022:

15 april - 7 nov, dagligen 10-17


Entré: 40 kr


Guidade visningar efter överenskommelse.